شارژ همراه اول

شنبه 28 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 10:32 ق.ظ
(Samsung):Setting→Application→Setting→call→Voice→calls→Call→diverting→انتخاب حالت →Activate→09912→ok خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن
انتقال تماسها در زمان اشغال بودن به خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن صندوق صوتی
(Nokia): setting→Phone خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن selt→Phone → Call divert →انتخاب حالت →Active→09912→ok
2.مشترکین درصورت تماس از تلفن همراه دیگری (*******091) با شماره 09913 پس از وارد نمودن کلمه عبور امکان دسترسی به صندوق صوتی و شنیدن پیام خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن صوتی دریافتی و ارسال پیام را خواهند داشت .
سرعت ارسال ودریافت اطلاعات خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن حدودا" kb/s 6/9می باشد.
کد میانبر برای غیرفعالسازیانتقال تمام تماسها خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن
فعالسازی خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن سرویس محدودیت مکالمه :
کد میانبر برای غیرفعالسازیانتقال تماس ها در زمان عدم پاسخ به صندوق صوتی ##61#ok خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن
فعالسازی سرویس محدودیت درهمه خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن حالات :
4. مشترکین می توانند پیام صوتی، از تلفن همراه خود (تماس با شماره 09912) و تلفن همراه دیگر (تماس با شماره 09913 و وارد نمودن خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن کلمه عبور ) ارسال نمایند.
3. مشترکین می توانند پس از خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن دریافت پیام کوتاه مبنی بر انتقال تماس دریافتی به صندوق صوتی از تلفن همراه خود با شماره 09912 و یا از طریق تلفن همراه دیگر در صورت تماس با شماره 09913 ( وارد نمودن کلمه عبور )، پیام صوتی خود را بشنوند.
کد میانبر برای بررسی وضعیت خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن *#62#ok
کد میانبر برایفعالسازیانتقال تماس ها در زمان خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن عدم پاسخ به صندوق صوتی **61*09912#ok
کد میانبر برای فعالسازی انتقال تمام تماسها خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن **21*09912#ok
با فعالسازی سرویس دیتا، امکان اتصال به شبکه اینترنت ازطریق تلفن همراه و ارسال و دریافت فایل برای مشترکین در زمان حرکت و مکانهایی که برقراری ارتباط دیتا بوسیله خط تلفن ثابت و یا سرویس GPRSمیسر خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن نمی باشد ، امکانپذیر می گردد.
نکته خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن :
کد میانبر برای بررسی وضعیت *#67#okانتقال تماسها در زمان در دسترس نبودن یا خاموش بودن گوشی به صندوق صوتی خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن
1.درصورتیکه مشترک نسبت به فعالسازی رمز عبور اقدام نموده باشد در هنگام تماس با 09912 باید برای خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن شنیدن و ارسال پیام صوتی رمز عبور را وارد نمایند.
Activate→password→ok خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن
کد میانبر برای بررسی وضعیت خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن *#61#ok
کد میانبر برای غیرفعالسازیانتقال تماس در زمان در دسترس نبودن یا خاموش بودن خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن
فعالسازی سرویس خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن انتقال برای تمام مکالمات :
تمامی تماسهای ورودی را در صورتیکه مشترک خارج باشد خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن مسدود می نماید
- فعالسازی و غیرفعالسازی کلمه عبور خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن

- انتخاب خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن زبان
Internatinal out going خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن when roaming
انتقال همه تماسها به صندوق خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن صوتی
انتقال تماسها در زمانیکه خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن مشترک پاسخگو نمی باشد به صندوق صوتی
(Sony Ericsson):Setting→calls→divert خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن calls→Voicecalls→انتخاب حالت → Activate →09912→ok
مشترک به دفاترخدمات ارتباطی مراجعه ونسبت به تکمیل فرم مربوطه و ارائه مدارک لازم ( اصل وتصویر کارت ملی ) واعمال تنظیمات برروی خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن گوشی اقدام نماید.
بافعالسازی این سرویس مشترک تلفن همراه دایمی می تواند درحالات خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن مختلف محدودیت هایی را(جدول ذیل )بر روی سیم کارت خوداعمال نماید.
1. حضوری : مشترکین به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم و ارائه مدارک لازم (اصل وتصویرکارت ملی ، آخرین خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن قبض پرداختی) اقدام می نماید.
کد میانبر برای غیرفعالسازیانتقال تماس در زمان اشغال بودن **67*09912#ok خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن
تماسهای خروجی بین المللی خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن را مسدود می نماید
Allouting خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن
International خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن outgoing
تمامی تماسهای ورودی را مسدود می نماید خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن
In coming خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن when roming
تمام تماسهای خروجی خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن را مسدود نماید
2. مشترکین درصورت تماس برای خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن اولین بار با شماره 09912 می توانند نسبت به تنظیمات زیر اقدام نمایند.
سرویس دیتا : خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن
محدودیت مکالمه خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن :
(Samsung):Setting→Application Setting→Call→Voice خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن Calls→Call barring→انتخاب حالت→
- تعویض خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن پیام خوش آمد گویی
Incoming except home خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن
All خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن in coming
تمامی خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن تماسهای خروجی را در صورتیکه مشترک خارج باشد مسدود
درصورتیکه مشترک خارج ازکشورباشد تمامی تماسهای ورودی بجزتماسهایی که ازداخل خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن کشوربرقرارمی گردد را مسدود می نماید
2. غیرحضوری :مشترکین درصورتیکه خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن خدمات غیرحضوری (E-care) تلفن همراه خود را فعال نموده اندمی توانند با مراجعه به سایت همراه اول نسبت به قطع سرویس محدودیت اقدام نمایند.
قطع سرویس : خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن
(Sony Ericsson):Setting®ManageCalls®Restrict calls® انتخاب حالت ® Activate® خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن password→ok
کد میانبر برای فعالسازیانتقال تماس ها در زمان اشغال بودن **67*09912#OK خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن
کد میانبر خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن برای بررسیo
کد میانبر برای فعالسازی انتقال تماس ها در زمان در دسترس نبودن خرید شارژ همراه اول با بانک مسکن یا خاموش بودن
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo