خرید شارژ همراه اول

شنبه 31 تیر‌ماه سال 1391 ساعت 11:04 ق.ظ
تبصره 1- بنیاد موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش‌آموزان و دانشجویان شامل همسر و خرید شارژ همراه اول فرزندان شاهد ، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های آنان اقدام نماید.
ماده 64- باتوجه به ضرورت حفظ ، جمع آوری و تمرکز کلیه اسناد و آثار شهدا و ایثارگران ، دولت موظف است اقدام لازم را در جهت حفظ و نگهداری اصل آثار و اسناد فرهنگی ف هنری ، خرید شارژ همراه اول تاریخی و علمی مکتوب و غیرمکتوب شهدا و ایثارگران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی با رعایت اصول طبقه بندی بعمل آورد .
تبصره – تعیین رشته های تحصیلی مورد نیاز ، نوع ، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آئین نامه ای خواهد خرید شارژ همراه اول بود که توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده از سوی بنیاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. خرید شارژ همراه اول
تبصره – کسب حداقل هفتاد درصد (70%) حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای رشته ها و مقاطع تحصیلی الزامی می باشد . این خرید شارژ همراه اول میزان در خصوص رشته های پزشکی هشتاد درصد (80%) حد نصاب شرایط علمی می باشد .
ماده 67- بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (100%) هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا) ، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه خرید شارژ همراه اول دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می‌باشند، اقدام نماید.
فصل هفتم - امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی و خرید شارژ همراه اول ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
ماده 63- خرید شارژ همراه اول به منظور توسعه ، ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد ، ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن یاد شهیدان و حفظ و تقویت شأن و جایگاه الگوهای عینی این عرصه ، شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با مسؤولیت رئیس جمهور یا معاون اول وی تشکیل می گردد .
ماده 66- بنیاد موظف است به آن دسته از مشمولین این قانون که شأن و منزلت ایثارگری را حفظ نمی‌نمایند براساس آئین‌نامه‌ای که با همکاری بنیاد ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع خرید شارژ همراه اول و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید بخشی از خدمات و امتیازات موضوع این قانون و یا تمام آن را کاهش داده و قطع نماید.
ماده 73- خرید شارژ همراه اول با توجه به ضرورت حفظ نشاط و شادابی ایثارگران و خانواده های آنان ، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که دارای امکانات تفریحی فرهنگی ، هنری و ورزشی می باشند با در نظر داشتن اصل عزتمندی ، برای استفاده ایثارگران و خانواده آنان پنجاه درصد (50%) تخفیف در بهره مندی از این تسهیلات در نظر گیرند .
تبصره 2- آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط بنیاد با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خرید شارژ همراه اول ، مرکز اسناد ملی ، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 69- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و دیگر دستگاه‌های اجرایی متولی امور فرهنگی کشور مشمول این قانون موظفند نسبت به تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی وهنری مرتبط با ایثار و شهادت اقدام و از هنرمندانی که در این زمینه فعالیت می کنند بخصوص هنرمندان ایثارگر حمایت نمایند. خرید شارژ همراه اول
تبصره 1- در صورت انتظار این آثار رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان آن الزامی است . خرید شارژ همراه اول
تبصره – آئین نامه اجرایی خرید شارژ همراه اول و تعیین میزان تولیدات برنامه های مورد نظر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما با همکاری بنیاد حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده خرید شارژ همراه اول 62- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی موظفند با رعایت مقطع تحصیلی و نوع مؤسسه ،نسبت به انتقال دانشجویان و پذیرفته شدگان ، آزادگان ، اسراء ، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد به دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی محل سکونت خانواده آنان و یا نزدیکترین محل و همچنین تغییر رشته همطراز در گروه آزمایشی مربوط برای یکبار اقدام نماید.
ماده 72- دانشگاههای دولتی و غیردولتی و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاهها خرید شارژ همراه اول و قوای سه گانه موظفند بیست درصد (20%) از سهمیه هیأت علمی خود را براساس آئین نامه ای که توسط شورای عالی طرح و برنامه شاهد تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید به ایثارگران اختصاص دهند .
تبصره 1- شرح وظایف ، ترکیب و اختیارات شورای مذکور حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون توسط بنیاد و با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزران خواهد رسید تبصره 2- دستگاه های اجرای ذی ربط موظفند به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از خرید شارژ همراه اول تشکلها و سازمانهای غیردولتی فرهنگی ، هنری، پژوهشی و ورزشی که در حوزه ایثارگران فعالیت می نمایند حمایتهای مادی و معنوی به عمل آورند .
ماده 71- وزراتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت خرید شارژ همراه اول ، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دستگاههای اجرایی مشمول ماده (2) این قانون موظفند در اعطای سهمیه های ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ، بورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور ، فرصتهای مطالعاتی و دوره های دکترای تخصصی بیست درصد (20%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد ، جانبازان ، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جابنازان بالای بیست و پنج درصد (25%) اختصاص دهند .
ماده 65- به منظور تجلیل از همسر، فرزند، والدین شهدا، مفقودین، اسراء و همچنین جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و رزمندگان ، به آنان نشان ویژه اعطا خواهد شد. اعطای نشان ویژه به کلیه ایثارگران ، تابع آئین‌نامه اجرایی خواهد بود که در کارگروهی متشکل از نمایندگان بنیاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ستاد کل نیروهای مسلح خرید شارژ همراه اول با مسؤولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری حداکثر ظرفت مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . این نشان به غیر از نشان‌های دولتی است که تحت آیین‌نامه مربوط اعطا می‌شود.
ماده 68 : بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت هزینه‌های خدمات آموزشی طرح شاهد در برنامه‌های آموزش عمومی و سایر برنامه‌های آموزش عالی از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود اقدام نماید. خرید شارژ همراه اول
ماده 70- به منظور تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری خانواده شاهد و ایثارگران برای حضور مؤثر در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، بنیاد موظف است با هماهنگی خرید شارژ همراه اول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت شش ماه آیین‌نامه‌ای را دراین‌خصوص تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo