همراه اول

چهارشنبه 18 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 10:23 ق.ظ

 شرایط خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد ومدارک لازم:
بررسی شارژینگ مشترکین خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد اعتباری
اعلام مفقودی ودریافت سیم کارت خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد جدید
غیر فعال ( disable ) : اگر مشترک در دوره وضعیت یکطرفه اقدام به افزایش اعتبار ننماید (طی 2 ماه)وارد وضعیت غیر فعال میگردد، در این مدت (12ماه) کلیه خدمات به استثناء امکان تماس با مراکز کمکهای اضطراری غیر فعال بوده لیکن شماره مشترک حفظ خواهد شد و در صورت شارژ اعتبار خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد باقیمانده از دوره قبل به دوره جدید منتقل نخواهد شد .
مشترکین تلفن همراه اعتباری می توانند با مراجعه به مراکز تلفن ثابت (درتهران وکرج ) و ادارات مشترکین (سایراستانها)خدمات خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد ذیل را دریافت نمایند.
بررسی مشکلات سرویس خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد ویژه
قطع و وصل سرویسهای خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد ویژه
6) وصل سرویس ویژه ( خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد پیام کوتاه-SMS- ، پیام چندرسانه ای-MMS-، نمایشگر،دیتا، فاکس، محدودیت مکالمه)
3) قطع و خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد وصل به تقاضای مشترک
شرکت همراه اول درراستای تکریم ارباب رجوع نسبت به ارائه خدمات بهینه و توسعه سرویس خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد دهی به مشترکین به روشهای ذیل اقدام می نماید.
تعریف سیم کارت خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد اعتباری
بررسی شارژینگ مشترکین اعتباری خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد
خروج ازلیست خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد سیاه
مشترکین می توانندازطریق سیم کارت اعتباری باشماره 444 تماس برقرارنموده خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد و براساس راهنمای صوتی سرویس خدمات مورد نیاز خود مانند : افزایش موجودی ، اعلام موجودی , تغییررمزعبور , اعلام مفقودی , تغییرزبان تلفن گویا و تعویض سرویس بسته را دریافت نمایند.
1. خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد حضوری
فعال (active): با برقراری اولین ارتباط مشترک وارد وضعیت فعال خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد شده و می توانداز سرویس هاو امکانات موجود استفاده نماید.
2)مطالعه شرایط قید شده خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد در صفحه راهنمایی "عضویت در سیستم دریافت خدمات غیر حضوری" و انتخاب گزینه در خواست عضویت.
ارائه کدهای محرمانه سیم کارت (pin) و(puk) خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد
خروج ازلیست سیاه خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد
7)قطع خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد سرویس ویژه ( دیتا، فاکس، محدودیت مکالمه، پیام چند رسانه ای)
1.1. خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد دفاتر خدمات ارتباطی
بررسی وتعویض کارت شارژ خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد مخدوش
کشف مزاحمت خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد تلفنی
5)تغییر آدرس خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد و اصلاح آدرس
3)مراجعه به پست الکترونیک درج شده در فرم درخواست و رویت پیغام و تأییدآن خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد .
مشترکین جهت دسترسی خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد به راهنمای استفاده از خدمات تلفن های اعتباری با تماس با مرکز 9990 می توانند به دریافت خدماتی مانند: خدمات سیم کارت اعتباری ، راهنمای مشترکین ، نحوه ثبت نام ،نحوه نقل وانتقال ،نحوه اطلاع ازمیزان اعتبار ، خروج ازلیست سیاه ، سرویسهای ویژه وتوضیحات لازم ، مسائل حقوقی اقدام نمایند.
مشترکین تلفن همراه اعتباری در خصوص دریافت خدمات ذیل می توانند به دفاتر خدمات خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد ارتباطی مراجعه نمایند.
تغییرمالکیت ( تغییرنام خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد )
ثبت نام خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد سیم کارت
تعویض خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد سیم کارت تلفن همراه کلیه استانها
4)مراجعه خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد مالک به یکی از مراکز تلفن ثابت (درتهران ) و ادارات مشترکین (سایراستانها) و تکمیل فرم مربوطه وارائه مدارک لازم (اصل و تصویر کارت ملی )
در زمان تغییر مالکیت ، عضویت مشترک در سیستم لغو و انتقال گیرنده در صورت تمایل به استفاده از این خدمات می بایست بعنوان متقاضی جدید، مراحل مربوطه خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد را طی نماید.
4)دریافت خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد Pukو Pin
2. غیرحضوری خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد
1.2 . مراکز تلفن ثابت (درتهران خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد وکرج) و ادارات مشترکین (سایراستانها)
سلب امتیاز ( pool ) : درصورت خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد عدم افزایش اعتبار در وضعیت غیرفعال (طی 12ماه ) شماره و حق الامتیاز سلب می گردد.
مشترکین خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد تلفن همراه می توانند با فعالسازی خدمات غیرحضوری((E-Care بدون نیاز به حضور در ادارات و یا دفاتر خدمات ارتباطی برخی از خدمات مورد نیاز خود را از طریق سایت همراه اولwww.mci.ir) ) دریافت نمایند . در صورت فعالسازی خدمات غیرحضوری ( E-care)، خدمات ذیل قابل ارائه می باشد:
انواع وضعیت خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد سیم کارت اعتباری
فعالسازی سیم خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد کارتهای ثبت نامی
2)دریافت ریز خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد مکالمات
سامانه اطلاع رسانی همراه اول خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد ( 9990 ) وتلفن گویا (444 )
سیم کارتهای اعتباری به آن دسته از سیم کارتهایی اطلاق میشود که میزان مکالمات قابل انجام خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد تماس اعم از(داخل کشور,خارج ازکشور) باآن سیم کارت ، بستگی به اعتبار خریداری شده( ازطریق خرید کارت شارژ و یا روش های اعلامی) توسط مشترک دارد بنابراین مشترک متناسب با نیاز ابتدا کارت شارژ مورد نظر خود را خریداری نموده و پس از شارژ سیم کارت از تلفن همراه خود استفاده می نماید.
استفاده نشده، فعال نشده ( idle خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد ): وضعیت سیم کارت درزمان تحویل
تغییرآدرس خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد
1) قطع و وصل خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد مفقودی
یکطرفه خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد (Suspend) : هنگامیکه دوره اعتبار سیمکارت ( براساس اعتبار زمانی و یا اعتبار ریالی، کارت شارژ خریداری شده) به پایان می رسد سیم کارت مشترک یکطرفه میشود ، مشترک ظرف مدت 2 ماه باید اقدام به افزایش اعتبار نماید، در طول این مدت مشترک صرفاً تماس و پیام کوتاه دریافت می نماید و قادر به برقراری ارتباط یا ارسال پیام کوتاه نمی باشد و اگر از اعتبار مکالمه دوره گذشته مبلغی باقی مانده باشد در صورت شارژ،اعتبار باقیمانده به اعتبار جدید اضافه می گردد.
1)مراجعه خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد مالک به سایت همراه اول (www.mci.ir)
5)مراجعه به پست الکترونیک مربوطه خرید شارژ همره اول از طریق بانک پاسارگاد و دریافت رمز عبور جهت ورود به سیستم.
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo